OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL

20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Na ta dan se je leta 1734 v Breznici na Gorenjskem rodil slovenski slikar in čebelar Anton Janša, ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in je eden izmed največjih strokovnjakov na tem področju. V Sloveniji velja čebelarstvo za zelo pomembno kmetijsko dejavnost z dolgo in bogato tradicijo.

Glavni namen tega dneva je ozaveščati ljudi o pomenu ohranjanja čebel in ostalih opraševalcev za naš obstoj. Čebele imajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja ekosistemov ter biološke pestrosti v naravi. Brez njihovega opraševanja rastlin ne bi bilo različnih živalskih in rastlinskih vrst ter sodobnega poljedelstva. Največji doprinos opraševalcev, kamor uvrščamo med drugim tudi čmrlje in metulje, je zagotovo opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo kar 90% svetovne hrane. Marljive čebele nam poleg tega nudijo svoje pridelke, kot so med, cvetni prah, matični mleček, propolis, vosek … Prav tako veljajo za pomembne biološke pokazatelje razmer v okolju.

V zadnjem času pa so čebele vse bolj ogrožene. Sami lahko zanje storimo veliko že s tem, da zasejemo različne medovite rastline in s tem omogočimo pogoje za preživetje teh čudovitih bitij, med in druge čebelje pridelke pa, če je le možno, kupujemo pri lokalnih čebelarjih.

O vsem tem smo spregovorili tudi z našimi učenci.

Zavedajmo se, da je skrb za čebele hkrati tudi skrb za človeštvo! 

Nada Puhalić,

učiteljica naravoslovja

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost