Neobvezni izbirni predmet za 7., 8. in 9. razred 2021/2022

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Mateja Komel, pedagoginja

____________________________________________________________________________

PONUJEN PREDMET ZA

RazredPredmetUčitelj
7., 8. in 9.nemščinazunanji izvajalec

_______________________________________________________________________________

NEMŠČINA

Neobvezni izbirni predmet

Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda

in obsega 2 uri pouka tedensko.

Zakaj izbrati nemščino?

Veliko besed v pogovorni slovenščini izhaja prav iz nemščine (cajt (čas), cukr (sladkor), flaška (steklenica) …), saj smo dolga leta bili pod nemško govorečo oblastjo. Nemščina je tudi zelo pomemben gospodarski jezik, saj Slovenija veliko posluje prav z Nemčijo in Avstrijo. V Slovenijo zahaja veliko turistov iz nemško govorečih dežel, Slovenci pa tudi večkrat potujemo v Avstrijo, Nemčijo ali Švico. Znanje, pridobljeno v osnovni šoli, je tudi dobra podlaga za lažje učenje nemščine v srednji šoli.

Učencu prijazen pouk

Pouk je zasnovan na učencu prijazen način, saj učenci postopoma in skozi tematike, ki so jim blizu, usvajajo besedišče in jezikovne strukture ter osnovne veščine komuniciranja. Cilj je, da učenci sproščeno spregovorijo v nemščini (se predstavijo, povejo, kaj radi počnejo, kaj jih zanima, česa ne marajo …) in da se ne obremenjujejo z napakami, ki niso tako pomembne, kot si včasih mislimo, da so. Pogovarjali se bomo o družini, prostem času, šoli, hrani in pijači, živalih, deželah nemškega govornega območja, praznikih, nakupovanju idr.

V pouk vključimo tudi lokalne in vsakdanje teme, branje knjižic, prilagojenih na popolnoma začetno stopnjo znanja jezika ter spodbujamo učence, da ustvarijo projektno nalogo iz teme, ki jim je všeč (njihovi hobiji, interesi). Če so učenci za, lahko uprizorimo tudi krajšo gledališko predstavo (npr. na podlagi prebrane knjižice), učenci lahko pripravijo turistično predstavitev domačega kraja ali npr. predstavijo svoj najljubši recept.

Razumevanje nove snovi podkrepimo s primerjavo v angleščini in/ali slovenščini, kjer je to v pomoč za lažje pomnjenje. Znanje utrjujemo z raznimi igrami in na neobremenjujoč način. Učenci znanje izkažejo s projektno nalogo (plakat, predstavitev) na temo, ki jim je blizu. Preverjanje poteka tudi ustno in pisno (narek, test).

Pri pouku uporabljamo učbenik, delovni zvezek in dodatni material. Razvijamo slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje.

Vabljeni!

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost