Select Page

V knjižnico prihajajo samo zdravi učenci.

Maska je obvezna za vse učence.

Ob vstopu v knjižnico si razkužijo roke.

Brskanje po knjigah ni dovoljeno. Pri izbiri in iskanju knjig jim pomaga knjižničarka.

Željeno gradivo lahko učenci že predhodno naročijo (pri knjižničarki ali po e-pošti) in ga kasneje samo prevzamejo.

V knjižnico prihajajo učenci po skupinah (mehurčkih) ali pa največ trije učenci iz različnih razredov.

Vrnjeno knjigo odložijo v »karantensko škatlo«.

Karantena za knjige traja tri dni.

Trenutno se učenci v knjižnici ne zadržujejo in družijo.

Zunanji obiskovalci knjižnice in starši učencev ne prihajajo v šolsko knjižnico. Po predhodnem dogovoru jim knjižničarka lahko odnese gradivo k vhodu v šolo.

Pravila so napisana ob vhodu v knjižnico.