Select Page

PREDMETNIK

 

OBVEZNI PROGRAM
razred 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

predmet/

št. ur

T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L
SLJ 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3,5/122,5 4,5/144
MAT 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128
TJA   2/70 2/70 2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96
LUM 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/32
GUM 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 1/32
DRU       2/70 3/105        
GEO           1/35 2/70 1,5/52,5 2/64
ZGO           1/35 2/70 2/70 2/64
DKE             1/35 1/35  
SPO 3/105 3/105 3/105            
FIZ               2/70 2/64
KEM               2/70 2/64
BIO               1,5/52,5 2/64
NAR           2/70 3/105    
NIT       3/105 3/105        
TIT           2/70 1/35 1/35  
GOS         1/35 1,5/52,5      
ŠPO 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64
Predmet 1             2/1 2/1 2/1;64/32
Predmet 2             1/35 1/35 1/32
Predmet 3             1/35 1/35 1/32
Oddelčna sk. 0 0 0 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/16
Št. Predme. 6/7 7 6 8 /9 9 /9 11 /12 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. ur/ teden 20/21 23 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Št. ted. pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

DNEVI DEJAVNOSTI

poimenovanje/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15