Select Page

RAZREDNA – MIREN

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE 

Ime in priimek Poučuje; razrednik Dopoldanske pogovorne ure
Lučana Petrovčič 1. razred                                               ponedeljek, 11.30–12.15
Monika Mozetič Rolih druga učiteljica v oddelku 1. r.,  OPB petek, 12.20–13.05
Nejka Krpan 2. razred torek, 11.30–12 15
Rada Nemec 3. razred torek, 10.40–11.25
Laura Čermelj 4. razred četrtek, 7.50–8.35
Barbara Šelj 5. razred, NIT, SLJ, GOS, LUM, ŠPO, OPB, RU torek, 12.20–13.05
Andreja Levstik 5. razred, MAT, DRU, DOP/ DOD sreda, 8.40–9.25, pisarna pomočnice ravnateljice
Minka Markič GUM (4. in 5. razred), OPZ po predhodnem dogovoru
Tadeja Štokelj TJA (5. razred) torek, 9.40–10.25
Katarina Kogoj TJA  petek, 11.00-11.45 prijava na  katarina.kogoj@os-miren.si ali preko eAsistenta
Dunja Zorn TJA 4. razred  
Danijela Kosovelj OPB petek, 11.30–12.20
Zlata Rijavec OPB                ponedeljek, 11.30–12.20
RAZPIS / Nada Puhalić OPB  
Melisa Bajt  OPB, LUM 3. r. torek, 11.30–12.20
Helena Pikula NIP IT, OPB po dogovoru

POPOLDANSKE POGOVORNE URE BODO ZADNJI DELOVNI TOREK V MESECU:

  • za 1.–5. razred: od 16.00 do 17.00
Oktober November December Januar Februar Marec April Maj
25. 29. 20. 24. 21. 28. 18. 23.