Select Page

ZAPOSLENI 2022/23

 

RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

Razred V Mirnu V Biljah V Kostanjevici na Krasu
1. Lučana Petrovčič  Nadja Ipavec Fabjan Irena Faganeli
2. Nejka Krpan Tjaša Močnik Nives Zelenjak
3. Rada Nemec Mateja Pirc Alenka Godnik
4. Laura Čermelj Matejka Bavčar Dragica Jeklin
5. Barbara Šelj Matejka Bavčar Klarisa Terčon

RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred Razrednik Razred Razrednik
6. a Tadeja Štokelj 8. a Urška Bajec
6. b Gregor Spačal  8. b Tina Mavrič
7. a Bogomir Nemec 9. a Dunja Zorn
7. b Marija Božič 9. b Minka Markič

UČITELJI V MIRNU – RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje; razrednik
Lučana Petrovčič 1. razred                                              
Monika Mozetič Rolih druga učiteljica v oddelku 1. r.,  OPB
Nejka Krpan 2. razred
Rada Nemec 3. razred
Laura Čermelj 4. razred
Barbara Šelj 5. razred, NIT, SLJ, GOS, LUM, ŠPO, OPB, RU
Andreja Levstik 5. razred, MAT, DRU, DOP/ DOD
Minka Markič GUM (4. in 5. razred), OPZ
Tadeja Štokelj TJA (5. razred)
Katarina Kogoj TJA 2. in 3. razred, N1A 1. razred
Dunja Zorn TJA 4. razred
Danijela Kosovelj OPB
Zlata Rijavec OPB               
Nada Puhalić OPB
Melisa Bajt  OPB, LUM 3. r.
Helena Pikula NIP IT, OPB

UČITELJI V MIRNU – PREDMETNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje; razrednik/  razredničarka
Marija Božič GOS, BIO 9. r., razredničarka 7. B
Nada Puhalić NAR 6. r., 7. r., laborant, OHR
Nevenka Colja MAT 7. in 9. razred, ISP, DOD in DOP 7. r., ISP 9. r.
Adrijana Perkon GEO
Minka Markič GUM, OPZ, MPZ, OIP ANI, razredničarka 9. B
Helena Pikula OIP II 1, II 2 + 3, NIP ITA
Bogomir Nemec ZGO, DKE, razrednik 7. A
Tina Mavrič TIT,   razredničarka 8. B
Neža Slemič FIZ, KEM, OIP AZV, OPI ET, DOP in DOD KEM 8. r., DOP KEM 9. r., ISP FIZ 8. r., DOP FIZ 9. r. 
Urška Bajec SLJ 6. in 8. razred, razredničarka 8. A, ISP in DOD 6. r.
Vanesa Vodovnik SLJ 7. in 9. razred, DOP in DOD 7. r., DOD 9.r
Gregor Spačal MAT 6. in 8. razred, OIP ROM, DOP 6. r., DOD 8. r.; razrednik 6. B
Irena Fili  OIP MME
Urška Harej Čoha LUM, OIP LS1, OIP LS2, OIP LS3
Tadeja Štokelj TJA 6. in 8. razred, ISP 6. r. in 8. r., razredničarka 6. a
Dunja Zorn TJA 7. in 9. razred, ISP 7. r. in 9. r., razredničarka 9. a
Egon Wanek Pershl ŠPO, OIP ŠZS, OIP N, plavalni tečaj 
Borut Vodopivec ŠPO, OIP ŠZZ, NIP ŠPO

 

UČITELJI V KOSTANJEVICI NA KRASU

Ime in priimek Poučuje
Irena Faganeli 1. razred
Nives Zelenjak 2. razred
Alenka Godnik 3. razred
Dragica Jeklin 4. razred
Klarisa Terčon 5. razred, kolesarski izpit
Lara Pavlin TJA 2. – 5. razred, NIP TJA 1. razred
Minka Markič GUM 4. in 5. razred, NIP OPZ
Romina Spačal OPB, kolesarski
Lucija Colja OPB
Helena Pikula OPB
Tina Mavrič OPB

 

UČITELJI V BILJAH

Ime in priimek Poučuje
Nadja Ipavec Fabjan 1. razred
Tjaša Močnik 2. razred
Mateja Pirc 3. razred
Matejka Bavčar 4. in 5. razred
Petra Tavčar Kristan 4. OPB
Andrej Vidmar OPB
Lilijana Kavčič OPB, ISP
Minka Markič PZ
Lara Pavlin TJA
Marija Božič OPB
Helena Pikula OPB