ZAPOSLENI 2021/22

RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

Razred V Mirnu V Biljah V Kostanjevici na Krasu
1. Nejka Krpan Mateja Pirc Nives Zelenjak
2. Lučana Petrovčič Nadja Ipavec Fabjan Lucija Colja
3. Rada Nemec Tjaša Močnik Alenka Godnik
4. Laura Čermelj Andrej Vidmar Dragica Jeklin
5. Danijela Kosovelj Matejka Bavčar Klarisa Terčon

RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred Razrednik Razred Razrednik
6. a Bogomir Nemec 8. a Dunja Zorn
6. b Marija Božič 8. b Minka Markič
7. a Nada Puhalić 9. a Gregor Spačal
7. b Tina Mavrič 9. b Marta Pavlin

UČITELJI V MIRNU – RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Nejka Krpan,
Monika Mozetič Rolih
1. razred, druga
učiteljica v oddelku
Lučana Petrovčič 2. razred
Rada Nemec 3. razred
Laura Čermelj 4. razred,
Danijela Kosovelj MAT, SLJ, DOP 5. razred
Barbara Šelj DRU, NIT, ŠPO, GOS, LUM, GUM, DOD (5. razred) OPB
Minka Markič GUM (4. razred)
Tadeja Štokelj TJA (4. in 5. razred)
Lara Pavlin TJA (2. in 3. razred)
Nika Možina LUM (3. razred), OPB
Teja Ambroželi OPB
Marija Božič OPB
Nada Puhalić OPB
Andreja Levstik OPB
Vanesa Vodovnik OPB
Tamara Miljavec NIP TJI (4., 5. in 6. razred)

UČITELJI V MIRNU – PREDMETNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Marija Božič GOS, BIO, laborant
Nada Puhalić NAR, laborant, NIP-ROD, NIP-ČEB
Nevenka Colja MAT (6. in 8. razred)
GEO, TVZ
Minka Markič GUM, zborovsko petje, NIP-GLP
Tamara Miljavec OIP-ŠI1, IP-II1, IP-II2+II3
Bogomir Nemec ZGO, DKE
Tina Mavrič TIT, OGL, UBE
Marta Pavlin SLJ (7. in 9. razred)
Vanesa Vodovnik SLJ (6. in 8. razred)
Zlata Rijavec KEM, laborant
Gregor Spačal MAT, MME, ROM
Katja Sorta LUM, LS2, LS3
Tadeja Štokelj TJA (7. in 9. razred)
Borut Vodopivec ŠPO, ŠZZ
Dunja Zorn TJA (6. in 8. razred)
Neža Vermiglio FIZ, OIP-PFE
Egon Wanek Pershl ŠPO, OIP-ŠZS, IOP-IPN

UČITELJI V KOSTANJEVICI NA KRASU

Ime in priimek Poučuje
Nives Zelenjak 1. razred
Lucija Colja 2. razred
Alenka Godnik 3. razred
Dragica Jeklin 4. razred
Klarisa Terčon 5. razred, kolesarski izpit
Lara Pavlin TJA
Irena Faganeli OPB
Romina Spačal OPB, NIP-ŠPO
Katja Sorta OPB
Vesna Žorž OPB
Tamara Miljavec NIP TJI (4. in 5. razred)

UČITELJI V BILJAH

Ime in priimek Poučuje
Mateja Pirc 1. razred
Tamara Miljavec druga strokovna delavka v 1. razredu, NIP-TJI (4. in 5. razred)
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred
Tjaša Močnik 3. razred
Petra Tavčar Kristan 4. razred, OPB
Matejka Bavčar 5. razred, TJA, 4. razred
Barbara Šelj ŠPO 4. razred, OPB
Lara Pavlin TJA 2., 3. razred
Dunja Zorn TJA 5. razred
Egon Wanek Perchl NIP-šport
Lilijana Kavčič OPB
Petra Tavčar Kristan OPB
Monika Mozetič Rolih OPB

 
 
 
 
Dostopnost