Select Page

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miren ter Pravili zavoda.