Select Page

PODALJŠANO BIVANJE

NA PODRUŽNIČNI OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

 

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 11.40 do 16.00: 

Čas Dejavnosti
od 11.40 do 13.15 kosilo, sprostitvene dejavnosti
od 13.15 do 14.10 učna ura
od 14.10 do 14.25 popoldanska malica
od 14.25 do 14.50 učna ura in ustvarjalno preživljanje prostega časa
od 14.50 do 15.50 sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno preživljanje prostega časa
od 15.50 do 16.00 varstvo in odhodi domov