Select Page

KNJIŽNIČNI RED

 

V prostorih knjižnice upoštevamo hišni red naše šole.

Član šolske knjižnice je vsak učenec naše šole in otrok iz vseh oddelkov vrtca, ki sodijo k naši šoli.

Člani šolske knjižnice so tudi vsi delavci naše šole. Na otrokovo ime si lahko izposojajo knjige starši naših učencev. Knjižnica je za starše odprta med popoldanskimi pogovornimi urami.

Učenec ima knjigo izposojeno tri tedne. V dogovoru s knjižničarko lahko tudi več. Knjigo v knjižnico vrnemo nepoškodovano. Izgubljeno knjigo nadomestimo z novo.

Knjige gledamo za mizo in ne med policami.

Enciklopedije, slovarje, kasete, zgoščenke, časnike, revije… praviloma ne izposojam.

V dogovoru z učitelji lahko določeno gradivo tudi fotokopiram.

Za iskanje gradiva za domače naloge, referate, ekskurzije …. glavni odmor ni primeren.

Domačo nalogo pišemo doma ali pa v knjižnici po pouku. Knjižnica ni namenjena prepisovanju domačih nalog.

Časniki, na katere smo naročeni v šolski knjižnici, so namenjeni vsem učencem naše šole, vključno s postri v Pilu.

Igračke si lahko izposodijo le učenci nižjih razredov.

Reklamno gradivo, ki ga lahko vzame vsak obiskovalec knjižnice, je v zabojčku na mizi.

Če skrivate knjige in jih mečete za police, škodite najbolj sebi in svojim sošolcem, saj ne dobite potrebnih informacij.

Strokovna knjižnica je namenjena učiteljem. V dogovoru s knjižničarko se v strokovni knjižnici lahko zadržujejo tudi učenci.

Šolske torbe pustimo na hodniku pred knjižnico.

Storitve šolske knjižnice so enakovredno zagotovljene vsem članom.

Knjižničarka si ne more zapomniti vseh priimkov, imen in evidenčnih številk obiskovalcev.

Knjiga je najbolj zanimiva takrat, ko si zanjo primerno zrel.

Če karkoli potrebuješ – vprašaj!

S kulturnim in strpnim vedenjem bomo dokazali, da smo zreli obiskovalci knjižnice.