Select Page

KONTAKTNI PODATKI

v. d. RAVNATELJA Tomaž Krivec                             05 77 72 471
POMOČNICA RAVNAT. Andreja Levstik473
POMOČNICA RAVNAT. ZA VRTCE K. Korče472
RAČUNOVODSTVO M. Obreza, P.  Klobučar482
TAJNIŠTVO Tatjana Bavdaž470
TAJNIŠTVO Darija Mavrič485
RAČUNALNIČARKA Irena Fili480
SVETOVALNA SLUŽBA P.H. Kamenšček477
SVETOVALNA SLUŽBA Mateja Marussi474
SVET. SLUŽBA V. Žorž, KAB. NARAVOSLOVJA486
KNJIŽNICA E. B. Medvešček, A. V. Zorzut478
ZBORNICA RAZREDNE STOPNJE475
ZBORNICA PREDMETNE STOPNJE484
KABINET ŠPORTA Egon Wanek476
KUHINJA MIREN479
OŠ BILJE05 77 72 495
VRTEC BILJE05 77 72 496
KUHINJA BILJE05 77 72 497
VRTEC OPATJE SELO05 77 72 499
OŠ KOSTANJEVICA05 77 72 490
VRTEC KOSTANJEVICA05 77 72 491
KUHINJA KOSTANJEVICA05 77 72 492
Spletna stran vrtcawww.os-miren.si/vrtec
Podračun01275-6030670123
Matična številka5085829000
Davčna številkaSI57887411