Select Page

OSNOVNI PODATKI

Naslov: OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

 

V. d. ravnatelja Tomaž Krivec
Pomočnica ravnateljice Andreja Levstik
Poslovni sekretarki Tatjana Bavdaž, Darja Mavrič
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu Irena Faganeli (vodja)
Podružnična  OŠ Bilje Petra Tavčar kristan (vodja)
Predmetna stopnja Miren Minka Markič (vodja)
Razredna stopnja Miren Rada Nemec (vodja)
Računovodstvo Majda Obreza, Polona Klobučar
Šolska svetovalna služba mag. Primož Hvala Kamenšček, Vesna Žorž
Šolska računalničarka Irena Fili
Knjižnica Anamarija Velušček Zorzut, Ana Marini
Kuhinja Herta Brisko
Vodja šolske prehrane Marija Božič
Elektronska pošta os-miren@os-miren.si
Internetna stran http://www.os-miren.si
Transakcijski račun 01275-6030670123
Matična številka 5085829000
Davčna številka SI57887411