Select Page

MREŽA ŠOLSKI PES

 

Koordinatorica projekta: Nives Zelenjak

Šola: Podružnična OŠ Kostanjevica

Na OŠ Miren se v šolskem letu 2019/20 vključujemo v projekt Mreža Šolski pes. Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev društva Tačke pomagačke, ki so tudi vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda  RS za šolstvo ustanovila Mrežo Šolski pes. Kot je zapisano na https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/uvod Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano. Zasnovano je tudi v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja. (povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

Že v šolskem letu 2018/19 smo na podružnični OŠ Kostanjevica izvajali projekt Pes v šoli. Sodelovali smo s terapevtskimi pari (pes, vodnik) društva Tačke Pomagačke in društva PET. Izvedli smo številne zanimive dejavnosti v družbi psov in njihovih vodnikov.

 

V šolskem letu 2019/20 bomo sodelovali z:

  • Zavod Pet: Alenka Gorjan s psičkom Fjodorjem in pripravniki Alenke Gorjan, člani društva PET
  • Zavod Tačke pomagačke, njihovi člani
  • Mojca Trampuš iz društva Tačke kot koordinatorica Mreže Šolski pes pri Zavodu za šolstvo
  • Zavetišče za živali Vitovlje
  • Veterina Miren
  • Policijska enota
  • Pedagoškimi delavci na naši matični šoli, na podružnicah in v vrtcih

 

Cilji, ki jih želimo doseči s prisotnostjo in delovanjem šolskega psa, pa so:

  • razvijati spodbudno učno okolje,
  • privzgajati splošno veljavne vrednote,
  • dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu.

(povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

 

Povezave na spletne strani:

https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

http://www.tackepomagacke.si/

http://www.zavod-pet.si/en/home/

 

Tekom šolskega leta nas bodo preko videoposnetkov in plišastih kužkov spremljali tudi trije kužki učiteljice Nives – Brin, Kan in Ozi.

Mali OZI, KAN z rdečo ovratnico in BRIN z modro ovratnico

Zapisala Nives Zelenjak