Select Page

ŠOLSKI PROSTOR


V območje zavoda sodi prostor, ki ga šola nadzoruje. V naš šolski okoliš so vključeni naslednji kraji:

 

Miren Novelo Kostanjevica na Krasu
Orehovlje Vojščica Opatje selo
Bilje Sela na Krasu Lokvica
Lipa Korita Nova vas
Temnica Hudi Log