Select Page

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu 6. in 9. razreda se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence 6. in 9. razreda obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. V juniju imajo učenci in starši pravico do vpogleda v pisne naloge NPZ in možnosti poizvedbe.

DOKUMENTI

Informacije

Navodila za učence

Koledar NPZ 2022/23

Izhodišča NPZ za OŠ

NPZ Informacija za starše in učence