Select Page

ČLANI SVETA STARŠEV

OSNOVNA ŠOLA MIREN

2022/23

razred predstavnik
1. Maja Kodela
2. Lara Gregorčič
3. Tadej Nemec
4. Helena Pikula
5. Tea Tribušon
6. a Andrejka Mozetič
6. b Ivan Lavrenčič
7. a Tea Milanič
7. b Anja Pagon
8. a Šalini Mozetič Goljevšček
8. b Andreja Brecelj Silič
9. a Patricija Špacapan
9. b Mirjana Tribušon

PODRUŽNIČNA OŠ BILJE

razred predstavnik
1. Brigita Tribušon
2. Veronika Stopar
3. Svetlana Rakita
4. in 5. Martin Vončina

PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

razred predstavnik
1. Jana Sušanj
2. Urban Novak
3. Mateja Beltram
4. Janja Buda
5. Mojca Gorup

 

Predsednik sveta staršev: Ivan Lavrenčič

Namestnik predsednika sveta staršev: Andreja Brecelj Silič

Zapisničarka: Andrejka Mozetič