Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI

Za učence od 1.–5. razreda na OŠ Miren

Interesna dejavnost Razred Mentor
Kolesarski krožek Barbara Šelj 5. a
Bralna značka razredniki 1.–5. razred
Angleška bralna značka Tadeja Štokelj, Dunja Zorn 4., 5. razred
Eko bralna značka

Laura Čermelj

Rada Nemec

Barbara Šelj

4.  razred

3. razred

5. razred

Folklora Lara Pavlin 1.–3. razred
Recitacijski krožek Rada Nemec 1.–5. razred
CICI Vesela šola Lučana Petrovčič 1. razred
Otroški pevski zbor Minka Markič 2.–5. razred
Šah Barbara Završnik 1.–5. razred
Pohodništvo Andreja Levstik 2.–9. razred

 

NEFORMALEN OBLIKE DELA Z UČENCI RAZREDNE STOPNJE

  • Ustvarjalnice za 5. razred (dve srečanji).
  • V mesecu decembru bo za učence razredne stopnje organizirano večerno branje pravljic.

Za učence od 6.–9. razreda na matični šoli

Interesna dejavnost Razred Mentor
Mladinski pevski zbor 6.–9. Minka  Markič
Košarka 6.–9. Egon  Wanek
Bralna značka

6. in 8. 

7. in 9.

Urška Bajec

Vanesa Vodovnik

Kolesarstvo/ samo za kolesarski izpit 6. Borut Vodopivec
Pohodništvo 6.–9. raz. Andreja Levstik
Odbojka 6.–9. Borut Vodopivec
Angl.  bralna značka

6. in 8.

7. in 9.

Tadeja Štokelj

Dunja Zorn

Angleško znam za več (priprava na tekmovanje) 8.  Tadeja Štokelj

[1] Kolesarski izpit za učence 6. raz bo izveden samo za lansko generacijo 5.razreda, ki izpita v minulem šolskem letu ni opravljala zaradi epidemije.