INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesna dejavnostRazredMentor
Kolesarski krožek5.Matejka Bavčar
Otroški pevski zbor2.–5.Minka Markič
Športne igre 3. r.Mateja Pirc
Cici Vesela šola1. r.Nadja I. Fabjan
Eko krožek2. r. Tjaša Močnik
Nemščina 1., 2. r.Andrej Vidmar
Bralna značka in Eko bralna značka1.–5. r.razredniki
Angleška bralna značka5. r.Matejka Bavčar
Prva pomoč1.–5. r.zunanji izvajalec
Čebelarski krožek1.–5. r.zunanji izvajalec
Nogometni krožek1.–5. r.zunanji izvajalec
Italijanščina1., 2. r.Helena Pikula
 
 
 
 
Dostopnost