PODALJŠANO BIVANJE

NA PODRUŽNIČNI OŠ BILJE

 

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 11.40 do 15.50

11.40 – 12.30 SD – sprostitvene dejavnosti
12.30 – 13.15 Kosilo
13.15 – 14.00 SD – sprostitvene dejavnosti
14.00 – 14.50 SU – samostojno učenje
14.50 – 15.00 malica
15.00 – 15.50 UPČ – ustvarjalno preživljanje prostega časa

 

Opombe: dejavnosti so fleksibilne.

 

 

 
 
 
 
Dostopnost